DOGARU Gheorghe

inginer exploatare instalatii nucleare, auditor pe domeniul nuclear

Specializari:
Certificat de atestare pentru activitati de proiectare, dezvoltare si implementare a sistemului de management al calitatii
Curs post universitar privind proiectarea si implementarea sistemelor de asigurarea calitatii ISO 9000
Consilier ADR pentru transport de marfuri periculoase
Curs postuniversitar de utilizare a izotopilor radioactivi (1995)