IVAN Florentina

Inginer - specializare Centrale Nuclearoelectrice, specializari Ón evaluarea necesitatilor de instruire, managementul cunostintelor Ón domeniul nuclear, expert consultant II

† Specializari: Managementul cunostintelor in domeniul nuclear (Intalnire tehnica AIEA, Trieste, Italia, 2005)
Evaluarea necesitatilor de instruire (Curs AIEA, Bucuresti, 2005)
Elaborarea specificatiilor tehnice de proiect (Seminar DTI-UK, Bucuresti, 2005)
Managementul ciclului de proiect (Curs CE, Sinaia, 2004)
Managementul proiectelor Phare pentru organismele de reglementare in domeniul nuclear (Roma, Italia, 2004)
Elemente de baza in domeniul securitatii nucleare (Curs AIEA, Saclay, Franta, 2003)