TURCANU Cornel Eusebiu

doctor in radiochimie, cercetator stiintific gr. I

Specializari:
Tratarea, conditionarea si depozitarea deseurilor radioactive
Chimia ciclului combustibilului nuclear
Decontaminarea radioactiva
Dezafectarea instalatiilor nucleare
Obligatiile producatorilor de deseuri radioactive. Accidente si incidente in gestionarea materialelor radioactive
cornel turcanu