Cursuri la cerere

Programele de instruire/specializare (durata, temele si metoda de prezentare) se stabilesc în functie de scopul pregatirii, competenta necesara în aplicatia abordata, prevederi legale in vigoare.

Astfel de cursuri organizam pentru:

1. Transportul materialelor radioactive, în colaborare cu furnizori autorizati

Transportul materialelor radioactive, în colaborare cu furnizori autorizati din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Avizat CNCAN pentru consilieri de siguranta clasa 7 (materiale radioactive)

2. Radioprotectie la utilizarea surselor de radiatii în carotajul radioactiv

Nivel 1 si 2, durata: 30 ore, respectiv 60 ore.

3. Cursuri de specializare postliceale pentru fizica tehnologica si fizica nucleara aplicata

4. Cursuri de specializare postuniversitare pentru fizica tehnologica si fizica nucleara aplicata