Arhiva cursuri

Protectia radiologica in Roentgendiagnostic dentar, nivel 2, medici dentisti

Cursul se adreseaza medicilor dentisti/stomatologi care utilizeaza instalatii radiologice cu generatori de radiatii X in radiologia dentara. Cursul va fi avizat CNCAN pentru obtinerea/prelungirea permisului de exercitare nivel 2 in domeniul generatori de radiatii (GR) – Roentgendiagnostic dentar (RTGD).

PERIOADA: 09.12.2019 – 10.12.2019
DOMENIU: Generatori de Radiatii – GR, Roentgendiagnostic dentar – RTGD
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Magurele)

Se pot face inscrieri pana miercuri, 06.11.2019

Protectia radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante, nivel 1

Cursul se adreseaza personalului tehnic din industrie si cercetare care desfasoara activitati cu instalatii radiologice cu surse de radiatii (sisteme de masurare cu radiatii ionizante, CND, alte aplicatii) sau in lucrul cu surse deschise si acceleratori de particule. Programul va fi avizat CNCAN pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 1 in domeniile GR (generatori de radiatii X), SI (surse inchise), SD (surse deschise), AP (acceleratori de particule). Se pot inscrie persoane cu studii medii si superioare care utilizeaza/gestioneaza instalatii radiologice cu surse de radiatii.

PERIOADA: 02.12.2019 – 06.12.2019
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR, Surse Inchise SI, Surse Deschise SD, Acceleratori de Particule AP
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Măgurele)

Se pot face inscrieri pana marti, 29.10.2019

Protectia radiologica in practici de radiodiagnostic, asistenti medicali, nivel 1, pregatire continua

Cursul se adreseaza asistentilor medicali care utilizeaza instalatii radiologice cu generatori de radiaţii X. Cursul (de reciclare) va fi avizat CNCAN pentru prelungirea permisului de exercitare nivel 1. Se pot inscrie asistenti medicali care au absolvit anterior un program de instruire avizat CNCAN nivel 1 pentru domeniul corespunzator.

PERIOADA: 17.10.2019 – 19.10.2019
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR – Radiodiagnostic RDG
LOC DE DESFASURARE: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „M. S. Curie” Bucuresti

Se pot face inscrieri pană duminica 15.09.2019

Securitate Radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante, nivel 2

Centrul de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear organizeaza, in perioada 04.11.2019 – 22.11.2019, programul de pregatire initiala:
„Securitate Radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante”, nivel 2.
Cursul va fi avizat CNCAN pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 2. Se pot inscrie persoane cu studii medii sau superioare care desfasoara activitati in practici de utilizare/manipulare instalatii radiologice pentru domeniile: generatori de radiatii X (GR), surse radioactive inchise (SI), surse radioactive deschise (SD), acceleratori de particule (AP). Instruirea se planifica astfel incat participantii sa poata urma modulele necesare domeniului care ii intereseaza:

04.11.2019 – 08.11.2019 modul comun, obligatoriu pentru orice domeniu
11.11.2019 – 13.11.2019 modul de pregatire pentru domeniul GR
18.11.2019 – 21.11.2019 modul de pregatire pentru domeniul SI
21.11.2019 – 22.11.2019 modul de pregatire pentru domeniul SD
14.11.2019 – 14.11.2019 modul de pregatire pentru domeniul AP

PERIOADA: 04.11.2019 – 22.11.2019
DOMENIU: GR, SI, SD, AP
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Măgurele)

Se pot face inscrieri pana marti, 01.10.2019.

Decommissioning of nuclear and radiological facilities

Cursul se desfasoara in cadrul Proiectului de Dezvoltare Institutionala 2018-2020 si va cuprinde activitati teoretice si practice din domeniul dezafectarii instalatiilor nucleare (reactori nucleari de cercetare, ansambluri subcritice) si al instalatiilor radiologice (acceleratori de particule). Pregatirea are loc in limba engleza.
The training course within the Institutional Development Project 2018-2020 includes theoretical and practical activities in the field of the decommissioning of nuclear facilities (nuclear research reactors, subcritical assemblies) and radiological facilities (particle accelerators). Training will be sustained in English language.

PERIOADA: 24.09.2019 – 26.09.2019
LOC DE DESFASURARE: CPSDN si IFIN-HH Group 1 Reactor (Platforma Magurele)

Securitate radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante, pregatire continua (reciclare), nivel 2

Cursul se adreseaza personalului tehnic din sectorul industrial (control nedistructiv, manipulare instalatii radiologice industriale, analize fizice si alte aplicatii) precum si personalului din cercetare, care desfasoara activitati cu instalatii radiologice in domeniile generatori de radiatii (GR), surse radioactive inchise (SI), surse radioactive deschise (SD), acceleratori de particule (AP). Cursul (de reciclare) va fi avizat CNCAN pentru prelungirea permisului de exercitare nivel 2. Se pot inscrie persoane cu studii medii si superioare care au absolvit anterior un program de instruire avizat CNCAN nivel 2 pentru domeniul corespunzator.

PERIOADA: 21.10.2019 – 24.10.2019
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR, Surse Inchise SI, Surse Deschise SD, Acceleratori de Particule AP
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Măgurele)

Se pot face inscrieri pană miercuri 18.09.2019