Echipa

Centrul de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear este organizat pe compartimente astfel:

Compartimentul “Secretariat si Relatii Publice “
Compartimentul “Contabilitate/Financiar si Administrativ”
Compartimentul “Managementul Calitatii si SSM”
Compartimentul “Instruire”:

cuprinde personalul de specialitate al CPSDN (“experti centru perfectionare”) si lectori colaboratori (specialisti in domeniile pe care le sustin)

1. STANESCU GABRIEL
Sef CPSDN
Doctor in fizica, Expert centru de pregatire, Publication List
mail1

2. SERBAN VIOREL
Inginer Fizician, specializare în examinari nedistructive, transport materiale radioactive, expert acreditat în radioprotectie

3. IVAN Florentina
Inginer – specializare Centrale Nuclearoelectrice, specializari în evaluarea necesitatilor de instruire si managementul cunostintelor în domeniul nuclear

4. ROSCA-FARTAT Gabriela
Fizician, specializari în domeniul nuclear (curs postuniversitar), examinari nedistructive, managementul calitatii

5. MANCAS Sorin
Fizician, lector AIEA la cursuri postuniversitare regionale, specializari în domeniul nuclear (curs postuniversitar), examinari nedistructive, managementul calitatii

Colectivul de lectori colaboratori

BERCEA Sorin
doctorand în fizica, cercetator stiintific gr.2, expert AIEA in domeniul METROLOGIEI RADIATIILOR

CATA-DANIL Gheorghe
Ing. fizician, Doctor in fizica, Profesor Departamentul de Fizica UPB, Cercetator stiintific gr. 1, cu o lista importanta de lucrari in domeniul fizicii nucleare

DOGARU Gheorghe
inginer exploatare instalatii nucleare, auditor pe domeniul nuclear

DRAGUSIN Mitica
doctor in fizica, coordonator al IFIN-HH privind sistemul de securitate nucleara, protectie fizica, control garantii, expert acreditat CNCAN

FLORESCU Maria Gabriela
ing. fizician – specializat în fizica medicala

GHILEA Simion
Fizician, specializari în domeniul nuclear, expert acreditat în radioprotectie

GHITA Sorin
inginer centrale nuclearo-electrice, specializat in Securitate Nucleara

GRIGORESCU Eric Leon
Doctor in Fizica, cercetator stiintific gr. 1, specializari în metrologia radionuclizilor, expert AIEA

LEORDEANU Adrian
fizician, director calitate S.C. NUCLEAR & VACUUM, expert acreditat CNCAN

MOCANU Nicolae †
doctor în biologie, cercetator stiintific gr. 2

POPESCU Mihai
geochimist, cercetator stiintific gr. 1, expert acreditat CNCAN

SAHAGIA Maria
doctor în fizica, cercetator stiintific gr.1, expert acreditat CNCAN,indrumator de doctorat

Vasiliu STANICA
doctor în fizica, autorizat nivel 3 in NDT

TURCANU Cornel Eusebiu
doctor în radiochimie, cercetator stiintific gr. I

VASILESCU Angela
doctor în fizica, cercetator stiintific gr. 3, metrolog autorizat in domeniul radiatiilor ionizante

Resurse materiale

* Aplicatiile practice din cadrul programelor de instruire se desfasoara in laboratoarele autorizate de profil din IFIN – HH si alte institute de pe Platforma Magurele sau alte unitati, dupa caz .