Scurt istoric

Centrul de Pregatire si Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear a fost înfiintat prin Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 148 din 1970 si  a preluat organizarea programului postuniversitar de specializare CUIR (Cursuri pentru Utilizarea Izotopilor Radioactivi), initiat de Institutul de Fizica Atomica (IFA) în colaborare cu Facultatea de Matematica si Fizica, din 1960

În perioada 1970-1990 a functionat ca unitate cu personalitate juridica în subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara (CSEN).

În aceasta etapa a initiat:
· cursuri de pregatire si calificare pentru absolventi de liceu în domeniile: dozimetrie, tehnica vidului, electronica nucleara, tehnologii de prelucrare a materialelor radioactive, examinari nedistructive.
· cursuri de specializare postuniversitara pentru medici, ingineri, cadre didactice si cercetatori.
· forme complexe de pregatire pentru personalul de executie de la Unitatea 1 a Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavoda (CNE Cernavoda)

In perioada 1990-1996 CPSCDN si-a continuat activitatea ca unitate cu personalitate juridica în subordinea IFA.

Din 1996, ,CPSCDN functioneaza ca departament în cadrul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” (IFIN – HH) cf. HG 1309/1996

In anul 2007 CPSCDN isi modifica denumirea in
Centrul de Pregatire si Specializare în Domeniul Nuclear (CPSDN), pastrandu-si statutul de departament al IFIN-HH.

Contributia CPSDN la formarea si perfectionarea personalului implicat în practici cu surse de radiatii si tehnici de fizica avansata, în perioada 1970-2009, se poate sintetiza astfel:

~ 780 programe de instruire

~ 19 000 absolventi

Ca parte a Platformei Magurele CPSDN a beneficiat de posibilitatea de a utiliza,in toate formele de pregatire organizate, resurse umane si materiale de cel mai inalt nivel in domeniul fizicii aplicate.
Colectivul CPSDN si participantii la cursurile organizate in acesti ani sunt recunoscatori tuturor celor care au contribuit la realizarea lor, cu o mentiune speciala pentru „pionierii” acestei scoli:

Profesor Nicolae Martalogu, Director CPSDN 1970 – 1984
Profesor Mircea Oncescu
Profesor Maria Vicol, Director CPSDN 1984– 1994
Dr. Gheorghe Peteu
Fiz. Petrica Sandru
Dr. Camelia Avadanei, Sef CPSDN 2000-2011

Profesor Nicolae Martalogu

Doctor in fizica, primul sef al departamentului CICLOTRON, organizatorul cercetarii in domeniul reactiilor nucleare cu particule incarcate (p,d) si neutroni.
S-a dovedit excelent coordonator, motiv pentru care a fost nominalizat, ca prim director al CPSDN (1970-1984). Din aceasta pozitie, a organizat CPSDN ca o unitate de referinta in domeniu.

Profesor Mircea Oncescu
(1925-2005)

Doctor în fizica, excelent dascal si coordonator al cercetarii stiintifice în domeniul radioprotectiei, membru fondator al Societatii Române de Radioprotectie, al Fundatiei “Horia Hulubei” si al publicatiei “Curierul de fizica“, autor al numeroase lucrari dedicate formarii si informarii în domeniul fizicii radiatiilor:
Marimi si unitati de fizica” (împreuna cu R. Grigorovici), “Îndreptar de radioprotectie“, “Dozimetria si ecranarea radiatiilor Roentgen si Gamma” (împreuna cu I. Panaitescu), “Conceptele radioprotectiei” si altele. pe care le folosim, cu succes, în programele de instruire.

Dr. Gheorghe Peteu
(1925-2003)

Cercetator, cu doctorat în Carotaj Radioactiv si contributii importante în dezvoltarea aplicatiilor cu surse de radiatii prin dezvoltarea productiei de radioizotopi. Lector pentru temele: “Producerea materiei prime radioactive”, “Aplicatiile radioizotopilor si a tehnicilor nucleare in industrie, agricultura, medicina si zootehnie”, “Iradieri tehnologice”, “Obligatiile utilizatorilor de surse”.
Pasionat de activitate didactica, a lasat la CPSDN carti de specialitate si materiale de sinteza foarte utile în instruire.

Fiz. Petrica Sandru
(1931-2004)

Sef Departament Radioprotectie si Securitate Nucleara, Expert delegat al AIEA – Viena, membru al Grupului National de Urgenta pentru evaluarea impactului de la Cernobîl, autor al lucrarii “Radionuclizi, radioactivitate, radioprotectie“, lector cu expuneri apreciate pe teme ca:
“Principii de radioprotectie”, “Managementul deseurilor radioactive”, “Interventia în caz de accident/incident nuclear”, “Impactul aplicatiilor cu surse de radiatii asupra mediului”, etc.

Dr. Camelia Avadanei

Fizician, doctor in fizica, cu specializari în domeniul nuclear (curs postuniversitar), examinari nedistructive, managementul calitatii.
Sef CPSDN in perioada 2000-2011, organizator de programe de instruire pentru radioprotectie in utlizarea surselor de radiatii in diferite domenii. Lector /formator pentru discipline legate de Fizica radiatiilor si aplicatii cu surse de radiatii. A implementat la CPSDN Sistemul de Management al Calitatii pentru activitatea de instruire, certificat din 2007 conform SR EN ISO 9001/2000