Servicii

Programe de instruire pentru utilizarea surselor de radiatii in conditii de securitate radiologica

1.Radioprotectie la utilizarea instalatiilor radiologice

Pot participa cadre cu studii medii si superioare care gestioneaza sau exploateaza instalatii cu nivelmetre, umidimetre, grosimetre, detectoare de fum cu surse de radiatii sau analizoare de fluorescenta X, microscoape electronice etc.

Durata: 40 ore

Avizat CNCAN nivel I, domenii : GR,SI

2. Radioprotectie la utilizarea instalatiilor radiologice cu generatoare X/pentru control colete

Pot participa cadre cu studii medii si superioare care deservesc instalatii pentru control colete (posta, vama, aeroporturi, armata, etc.)

Durata: 30 ore

Avizat CNCAN nivel I, domenii : GR, SI

3. Securitate Radiologica în mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu

Pot participa cadre cu studii superioare care lucreaza în mineritul, prelucrarea, transportul minereurilor de uraniu si toriu.

Durata: 80 ore

Avizat CNCAN nivel 2, domeniul “materie prima nucleara” (MPN)

4. Radioprotectie în practica de radiodiagnostic

Avizat CNCAN nivel 1 si 2, domeniul “generatori de radiatii” (radiodiagnostic).

Durata:30 ore (medici radiologi)

60 ore (asistenti radiologi nivel 2)

40 ore (asistenti radiologi nivel 1)

5. Radioprotectia personalului si a pacientilor în medicina nucleara

Pot participa cadre cu studii superioare – medici, fizicieni, chimisti

Durata: 80 ore

Avizat CNCAN nivel 2, domeniul “surse deschise” (SD)

6. Securitate Radiologica in practici cu Surse Deschise de radiatii ionizante

Pot participa cadre cu studii superioare de scurta si lunga durata

Durata: 80 ore

Avizat CNCAN nivel 2, domeniul “surse deschise” (SD)

7. Securitate Radiologica in practici cu Surse Inchise de radiatii ionizante

Pot participa cadre cu studii medii si superioare

Durata: 70 ore

Avizat CNCAN nivel 2, domeniul “surse închise” (SI)

8. Securitate radiologica in practici cu surse de radiatii X

Participa cadre cu studii superioare care vor îndeplini functii de coordonare în laboratoare cu surse de radiatii din toate domeniile de activitate: minerit, industrie, medicina, învatamânt, cercetare, armata.

Durata: 180 ore

Avizat CNCAN nivel 2, pentru toate domeniile

9. Aplicatiile Radioizotopilor si Surselor de Radiatii Nucleare

Participa cadre cu studii superioare care vor îndeplini functii de coordonare în laboratoare cu surse de radiatii din toate domeniile de activitate: minerit, industrie, medicina, învatamânt, cercetare, armata.

Durata: 180 ore

Avizat CNCAN nivel 2, pentru toate domeniile

10. Securitate Radiologica la utilizare SI/SD/GR. Reciclare

Durata: 30/40 ore

Avizat CNCAN nivel 2, domeniile GR/SI/SD

Programe de instruire la cerere, dedicate unei anumite aplicatii, adaptate cerintelor de instruire ale domeniului abordat si nivelului de competenta necesar

Programele de instruire/specializare (durata, temele si metoda de prezentare) se stabilesc în functie de scopul pregatirii, competenta necesara în aplicatia abordata, prevederi legale in vigoare.

Astfel de cursuri organizam pentru:

1.Transportul materialelor radioactive, în colaborare cu furnizori autorizati

Transportul materialelor radioactive, în colaborare cu furnizori autorizati din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Avizat CNCAN pentru consilieri de siguranta clasa 7 (materiale radioactive)

2.Radioprotectie la utilizarea surselor de radiatii în carotajul radioactiv

Nivel 1 si 2, durata: 30 ore, respectiv 60 ore.

3.Cursuri de specializare postliceale pentru fizica tehnologica si fizica nucleara aplicata 
4.Cursuri de specializare postuniversitare pentru fizica tehnologica si fizica nucleara aplicata