Despre Noi

Centrul de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear este furnizor de instruire pentru domeniul nuclear si alte domenii de fizica aplicata (tehnica vidului, laseri, examinari nedistructive).

Activitatile de formare si specializare profesionala furnizate sunt:

* pregatire profesionala la nivel universitar, postuniversitar si doctorat,

* pregatire si specializare în domeniile nuclear si conexe a utilizatorilor tehnicilor, metodelor si instrumentatiei nucleare,utilizare si intretinere instalatii si echipamente radiologice precum si în domeniul dezafectarii de obiective nucleare;

* activitati didactice la solicitarea institutiilor de învatamânt superior

CPSDN functioneaza ca departament în cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” (IFIN-HH) (conform HG 1309/1996), mai intai sub denumirea de Centrul de Pregatire si Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear (1996-2007) apoi ca Centrul de Pregatire si Specializare în Domeniul Nuclear (dupa 11.05.2007).

Sistemul de Management al Calitatii al CPSDN este certificat conform EN ISO 9001:2008 de catre TUV HESSEN prin organismul de certificare TUV CERT (Technischen Überwachungs-Vereine detalii TUV Hessen Germania) .

Programele de pregatire in radioprotectie sunt avizate CNCAN pentru nivelul 1,2 sau 3 . (aviz CNCAN)