Despre CPSDN

Centrul de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear este furnizor de instruire pentru domeniul nuclear si alte domenii de fizica aplicata (tehnica vidului, laseri, examinari nedistructive)

Servicii CPSDN

CPSDN furnizeaza servicii de pregatire profesionala la nivel universitar, postuniversitar si doctorat. Organizam cursuri de pregatire in radioprotectie avizate CNCAN pentru domeniul, specialitatea si nivelul solicitat

Pregatire si Specializare

Pregatire si specializare în domeniile nuclear si conexe a utilizatorilor tehnicilor, metodelor si instrumentatiei nucleare, utilizare si intretinere instalatii radiologice si în domeniul dezafectarii de obiective nucleare

Orientati spre calitate

Sistemul de Management al Calitatii al CPSDN este certificat conform EN ISO 9001:2008 de TUV HESSEN prin organismul de certificare TUV CERT

 

Securitate Radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante, nivel 2

Centrul de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear organizeaza, in perioada 08.05.2017 – 25.05.2017, programul de pregatire:
„Securitate Radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante”, nivel 2
Cursul este avizat CNCAN pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 2. Se pot inscrie persoane cu studii medii sau superioare care desfasoara activitati in practici de utilizare/manipulare instalatii radiologice pentru domeniile: generatori de radiatii X (GR), surse radioactive inchise (SI), surse radioactive deschise (SD), acceleratori de particule (AP). Instruirea se planifica astfel incat participantii sa poata urma modulele necesare domeniului care ii intereseaza:

08.05.2017 – 12.05.2017 modul initial, comun pentru toate domeniile
15.05.2017 – 18.05.2017 modul de pregatire pentru domeniul SI
18.05.2017 – 19.05.2017 modul de pregatire pentru domeniul SD
22.05.2017 – 24.05.2017 modul de pregatire pentru domeniul GR
25.05.2017 – 25.05.2017 modul de pregatire pentru domeniul AP

PERIOADA: 08.05.2017 – 25.05.2017
DOMENIU: GR, SI, SD, AP
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Măgurele)

Se pot face inscrieri pana vineri 21.04.2017.

Radioprotectia in control nedistructiv cu radiaţii X, nivel 1

Cursul se adreseaza operatorilor de instalatii radiologice pentru control nedistructiv cu radiatii X  si se desfasoara la sediul S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. – PUNCT DE LUCRU ANVELOPE ZALAU. Programul de instruire este avizat CNCAN pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 1 in domeniul generatori de radiatii (GR), specialitatea control nedistructiv (CNDX).

PERIOADA: 19.04.2017 – 22.04.2017
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR / CNDX
LOC DE DESFASURARE: S.C. MICHELIN ROMANIA  S.A. –  Punct de Lucru Anvelope Zalau

Radioprotectia in practici de radiodiagnostic (medici), nivel 2

Cursul se adreseaza medicilor care utilizeaza instalatii radiologice cu generatori de radiatii X in practici de radiodiagnostic. Cursul este avizat CNCAN pentru obtinerea/prelungirea permisului de exercitare nivel 2 si creditat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR) cu credite EMC.

PERIOADA: 25.04.2017 – 28.04.2017
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR – Radiodiagnostic RDG
LOC DE DESFASURARE: Spitalul Clinic C.F. 2 Bucuresti

Se pot face inscrieri pana luni 27.03.2017

Securitate radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante, reciclare, nivel 2

Cursul se adreseaza personalului tehnic din sectorul industrial si medical (control nedistructiv, manipulare instalatii radiologice din industrie si medicina, analize fizice si alte aplicatii) precum și personalului din cercetare care desfasoara activitati in practici de utilizare/manipulare instalatii radiologice cu generatori de radiatii (GR), surse radioactive inchise (SI), surse radioactive deschise (SD), acceleratori de particule (AP). Cursul (de reciclare) va fi avizat CNCAN pentru prelungirea permisului de exercitare nivel 2. Se pot inscrie persoane cu studii medii si superioare care au absolvit anterior un program de instruire avizat CNCAN nivel 2 pentru domeniul corespunzator.

PERIOADA: 10.04.2017 – 14.04.2017
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR, Surse Inchise SI, Surse Deschise SD, Acceleratori de Particule AP
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Măgurele)

Se pot face inscrieri până vineri 24.03.2017

Radioprotectia in practici cu surse de radiatii ionizante, nivel 1

Cursul se adreseaza personalului tehnic care desfasoara activitati cu surse de radiatii in sectorul industrial (Sisteme de Masurare cu Radiatii Ionizante, CND, alte aplicatii) sau in lucrul cu surse deschise si acceleratori de cercetare. Programul este avizat CNCAN pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 1 in domeniile GR (generatori de radiatii X), SI (surse inchise), SD (surse deschise), AP (acceleratori de particule). Se pot inscrie persoane cu studii medii si superioare care utilizeaza/gestioneaza instalatii radiologice cu surse de radiatii.

PERIOADA: 20.03.2017 – 24.03.2017
DOMENIU: Generatori de Radiatii GR, Surse Inchise SI, Surse Deschise SD, Acceleratori de Particule AP
LOC DE DESFASURARE: CPSDN (Platforma Măgurele)

Se pot face inscrieri până luni 06.03.2017